Apdrošinājuma ņēmējs apliecina, ka ir ticis informēts, ka apdrošināšanas brokeris Aon Baltic kā sistēmas pārzinis un personas datu operators apstrādā un/vai nodod apstrādei trešajai personai Personas datus, ko nodevis Apdr.ņēmējs, tai skaitā personas ID (klasifikācijas) kodus un sensitīvo informāciju, ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma nosacījumu izpildi un normatīvo aktu ievērošanu. Apdr.ņēmējs piekrīt, ka Aon Baltic uzglabā Apdr.ņēmēja datus, atsaucoties uz likumā noteikto Personas datu glabāšanas termiņu. Apdr.ņēmējs apliecina, ka visi iesniegtie personas dati, ir patiesi un tie neaizskar trešo personu tiesības, un apdr.ņēmējs nes pilnu atbildību par nepatiesu personas datu sniegšanu. Apdr.ņēmējs var iepazīties ar datu apstrādes noteikumiem, kas ir minēti Privātuma politika, Portāla noteikumi un Sīkdatņu politika, kā Aon Baltic iegūst, glabā un apstrādā Personas datus. Apdr.ņēmējs piekrīt, ka norādītā kontaktinformācija, tiks saglabāta, lai nākamo reizi ienākot portālā, tā tiktu pēc noklusējuma aizpildīta kontaktformā.